Entreu

BROWNSEA, SL és una associació inscrita al Registre Mercantil al volum 29750, foli 60, full B159303, inscripció 1, amb NIF B-61316105. Aquesta societat és propietària del nom de domini brownsea.net.


Rambla Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix (Barcelona)
Tel: 93 590 27 00
E-mail: info[arroba]brownsea.net


 CONDICIONS GENERALS D'ÚS 


La finalitat de www.brownsea.net és la de:

  • Gestionar la relació entre les parts
  • Donar atenció al client
  • Desenvolupar, complir i executar el contracte de compravenda o prestació de serveis: contacte per a informar sobre actualitzacions o informació relacionada amb funcionalitats, productes o serveis, enquestes de qualitat sobre els productes; gestió de pagaments independentment del medi de pagament utilitzat; gestió de possibles devolucions; facturació i posada a disposició de tiquets per compres realitzades
  • Marketing: enviament d’informació personalitzada sobre productes i/o serveis relacionats a través de diversos medis o comunicacions de naturalesa comercial expressament sol·licitades.
  • Cookies: mantenir el login d’usuari registrat, vigència de la cistella de compra, proporcionar estadístiques associades a l’ús de la Pàgina, ubicació de les nostres oficines i sistemes antispam (captcha)..
  • Els preus del web són correctes llevat d'error tipogràfic.

L'accés a la pàgina web és gratuït.


La persona usuària accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.


La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.


Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement, llevat de l’espai d’usuari. L’espai d’usuari està restringit a aquells usuaris i usuàries que per accedir-hi disposen d'una contrasenya facilitada per Brownsea, SL. L'usuari/ària es compromet a no facilitar l'ús de la seva contrasenya a terceres. Brownsea, SL no es fa responsable dels danys i perjudicis que s'ocasionin a l'usuari/ària com a conseqüència de la pèrdua o robatori de la contrasenya i de l’ús per part de terceres.


Brownsea, SL es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.


Brownsea, SL manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració de les persones que fan ús de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça info@brownsea.net


 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 


© 2020, Brownsea, SL, www.brownsea.net Tots els drets reservats.


Aquest lloc web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de Brownsea, SL o de terceres que han autoritzat el seu ús a Brownsea, SL, quedant expressament prohibició expressa de Brownsea, SL, que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit.


L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part de qui en fa ús de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
Brownsea, SL es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.


 LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 


Brownsea, SL no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés al seu lloc web, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius que donen accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, Brownsea, SL tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a Brownsea, SL en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.


Brownsea, SL es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol funcionalitat a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.


Brownsea, SL no serà responsable en cas d’interrupció del servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de Brownsea, SL i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari o usuària i/o tinguin el seu origen en causes de força major.


 CONTINGUT WEB I ENLLAÇOS A TERCERS 


La informació continguda a l'espai web podria no estar actualitzada a tot moment, en aquest cas Brownsea, SL no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.


Brownsea, SL es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accessibilitat a l'espai Web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.


Aquest lloc web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a pàgines web externes de tercers, el contingut de les quals no és atribuïble ni exigible a Brownsea, SL, essent la responsabilitat de qui posseeix la titularitat de cadascun dels espais web als quals s’ha accedit.


La inserció a una pàgina Web de qualsevol enllaç al nostre lloc web, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en Brownsea, SL, sense prèvia autorització.


 LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS 


El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privadesa, cookies, normes sectorials d'aplicació i les relacions entre l'usuari o usuària i Brownsea, SL es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. Qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i Brownsea, SL les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit al moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del previst per la normativa d'aplicació.

 
 MODIFICACIÓ DE L'AVÍS LEGAL 


El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida i podrà ser modificat a qualsevol moment en atenció a la normativa vigent i als canvis que poguessin sorgir de l'activitat de Brownsea, SL.

Per garantir el correcte funcionament de la nostra pàgina web fem ús de cookies com qualsevol altra pàgina. Si vols saber més sobre elles fes clic aquí.