Entreu

 PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En compliment del que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la protecció de les dades de caràcter personal, BROWNSEA S.L. informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de BROWNSEA S.L.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar de l’interès dels nostres clients.

BROWNSEA S.L. garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades facilitades. Així, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials se cedirà a tercers.

Els clients de BROWNSEA S.L. tindran dret en tot moment a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se, si ho comuniquen per escrit a la nostra adreça de correu info@brownsea.net.


 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ 

Les condicions generals presents s’interpreten d’acord amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en aquestes condicions.

Per garantir el correcte funcionament de la nostra pàgina web fem ús de cookies com qualsevol altra pàgina. Si vols saber més sobre elles fes clic aquí.